Oplossen van Google CLS issues

Google bedenkt continu nieuwe dingen om het web sneller en beter te maken. Indien u goed wilt scoren met uw webshop in Google dan is het belangrijk om hier aandacht aan te geven. CLS (Cumulative Layout Shift) is een nieuwe term van Google en het is belangrijk voor de SEO van uw webshop.

Tijdens het laden van een webshop kan het gebeurden dat bijvoorbeeld een menu of de koopknop verspringt. Soms wordt bijvoorbeeld eerst het menu ingeladen en pas daarna het logo daarboven. Tijdens het laden verspringt het menu dan naar beneden om ruimte te maken voor het logo. Dit ervaren uw webshop bezoekers meestal als storend. Zeker op mobieltjes is het vervelend wanneer een menu opeens van positie veranderd.

De mate waarin dit verspringen gebeurd kan Google berekenen in een getal, en dat heet dan de Cumulative Layout Shift. Hoe hoger de CLS waarde, des te slechter het is voor de SEO van uw webshop.

U kunt eenvoudig zelf de CLS waarde bekijken van uw webshop. U kunt naar Google PageSpeed Insights gaan en de domeinnaam of een pagina URL van uw webshop daar kopieren. Vervolgens klikt u op de knop “Analyseren” en Google berekent de CLS score, samen met nog vele andere SEO waardes.

google cls score in pagespeed insights

U krijgt een rapport te zien zoals hierboven. De Cumulative Layout Shift heeft voor deze webshop een waarde van 0,53. Dat is helaas veel te hoog. De waarde wordt daarom ook in het rood weergeven. Kortom, er is werk aan de winkel om de CLS waarde te verbeteren! Een waarde van 0,1 of minder wordt groen weergegeven. Dat is het streefdoel voor elke webshop.

CLS is één van de ruim 200 ranking factoren van Google. De CLS waarde bepaalt dus voor een deel de positie van uw webshop in Google. Uw bezoekers zullen een betere ervaring hebben op uw webshop indien deze een lage CLS waarde heeft. Google beloont dat met een hogere positie van uw webshop in de zoekresultaten.

Om meer inzicht te krijgen in welke pagina’s van uw webshop een hoge CLS waarde hebben kunt u de Google Search Console gebruiken. U moet dan wel eerst uw webshop aanmelden bij de Google Search Console. Het kan enkele weken duren voordat er genoeg statistieken verzameld zijn over uw webshop.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de CLS statistieken van een webshop. Er is duidelijk ruimte voor verbetering. Alles wat rood is, moet groen worden.

Google Search Console Site Vitaliteit

U kunt dit rapport vinden bij het onderdeel Site Vitaliteit als u bent ingelogd op de Google Search Console. U ziet in het rapport hoeveel URL’s zijn afgekeurd door Google. Deze worden in het rood weergegeven. Geel wil zeggen dat de URL’s verbetering nodig hebben. Indien u klikt op de link “Rapport Openen” dan ziet u een gedetailleerde weergave van alle webshop URL’s die verbetering nodig hebben. Dit zowel op het gebied van CLS als andere Google metrics.

Aan de hand van dit rapport kan ik zien wat er precies moet worden aangepast aan uw webshop om de CLS score te verbeteren. Dit kunnen eenvoudige zaken zijn zoals het opgeven van de hoogte van uw logo. Hierdoor kan de browser tijdens het laden van uw webshop alvast ruimte reserveren voor het logo en wordt een onderliggend menu niet naar beneden gedrukt. Soms zijn wat complexere aanpassingen nodig, maar over het algemeen is het prima te doen met wat javascript en CSS kennis.

Tijdens het bouwen van nieuwe Magento 2 webshops hou ik vanaf het begin al rekening met (onder andere) de CLS score. Dit voor een zo optimaal mogelijke SEO resultaat van uw nieuwe webshop.