Uw producten op bol.com, beslist.nl of google shopping

Er zijn veel mogelijkheden om uw omzet te verhogen. U kunt overwegen uw producten ook aan te bieden op de diverse marktplaatsen zoals bol.com, beslist.nl en google shopping. Ik kan voor u de techniek verzorgen zodat u zich kunt concentreren op de verkoop van uw producten. Ik kan u ook begeleiden bij het aanmaken van de benodigde accounts en de inregeling daarvan.

Terugkoppeling naar Magento

Op marktplaatsen zoals bol.com en beslist.nl rekent de klant niet af op uw webshop, maar via het systeem van de marktplaats. Als u inlogt op uw account bij de marktplaats dan ziet u uw bestellingen. Vaak is het handig dat de bestellingen ook worden doorgezet naar uw Magento webshop. Deze terugkoppeling kan ik ook voor u realiseren. In het geval van Google shopping worden klanten doorgestuurd naar uw webshop om af te rekenen en is er dus geen terugkoppeling nodig.

Marktplaats commisie

Elke marktplaats rekent een bepaalde commisie. Hoe dit werkt verschilt per marktplaats. De commissie bij bol.com hangt bijvoorbeeld af van het type product dat u verkoopt. Google shopping rekent een commissie per weergave van uw producten. Deze commisie wordt betaald via uw adwords account. Vaak is het mogelijk een toeslag op de verkoopprijs van uw producten op te geven per marktplaats. Uw winstmarge blijft dan gewaarborgd. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat u winst maakt bij het gebruik van een marktplaats.

U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.