Magento XML sitemap SEO vriendelijk maken

Zowel Magento 1 als Magento 2 bieden standaard de mogelijkheid om een XML sitemap voor Google aan te maken. Een XML sitemap is een bestand waarin alle pagina’s van een webshop worden vermeld. Deze sitemap kan worden doorgegeven aan Google via de Google Search Console. Op deze manier weet Google welke pagina’s, producten en categorieen uw webshop heeft.

Daarnaast is het mogelijk om Magento zo in te stellen dat de sitemap elke nacht automatisch wordt bijgewerkt. Google is dan direct op de hoogte indien er bijvoorbeeld nieuwe producten aan uw webshop worden toegevoegd. Het doorgeven van een XML sitemap aan Google is eigenlijk iets dat altijd zou moeten gebeuren.

Er is een belangrijk aandachtspunt bij de standaard XML sitemap zoals die door Magento wordt aangemaakt. Elke webshop heeft een hoofdpagina, ook wel beginpagina genoemd. Dit is meestal de domeinnaam van de webshop, zonder enige toevoeging, bijvoorbeeld:

https://www.uwdomein.nl

Het is belangrijk om te controleren dat deze hoofdpagina ook aanwezig is in de XML sitemap van uw webshop. Soms ontbreekt deze namelijk. Bij sommige webshops staat dan het woord /home achter de hoofdpagina in de sitemap, zoals hier:

https://www.uwdomein.nl/home

Dit is niet wenselijk, en zeker beginnende webshops kunnen hier problemen mee krijgen. Beide URL’s zijn namelijk geldige adressen in Magento en Google weet dan niet goed wat de hoofdpagina is van uw webshop. Bovendien bevatten beide adressen meestal dezelfde inhoud, wat Duplicate Content issues geeft bij Google.

Indien dit probleem speelt op uw webshop dan kan dit probleem worden opgelost door de standaard sitemap van Magento aan te passen. Hiertoe moet er een klein stukje code worden toegevoegd. Dit kan ik voor u verzorgen en is onderdeel van een goede SEO strategie